Η πτυχιακή εργασίας αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις για την απόκτηση του πτυχίου. Τα περισσότερα πανεπιστημιακά ιδρύματα απαιτούν την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας από τους φοιτητές τους λίγο πριν την ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών τους . Οι εργασίες αυτές στη πλειοψηφία τους είναι μεγάλες σε μέγεθος ενώ απαιτούν και ειδικές προδιαγραφές.

Η δομή της εργασίας, η εξειδικευμένη βιβλιογραφία αλλά και η συνολική διαδικασία ουσιαστικής ανάλυσης του αντικειμένου που ερευνάται αποτελούν αναμφισβήτητα τις κυριότερες προκλήσεις για τον φοιτητή. Το ptuxiakes.gr διαθέτοντας την απαραίτητη εμπειρία και τεχνογνωσία αλλά και με τους άρτια καταρτισμένους επιστημονικούς συνεργάτες της εξασφαλίζει πτυχιακή εργασία άλλα και κάθε είδους πανεπιστημιακής εργασίας,powerpoint,μεταπτυχιακής διατριβής αλλά και στατιστικής ανάλυσης , με εγγυημένη επιτυχία σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και ανάγκες με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς .

Ο εκπαιδευτικός Όμιλος ptuxiakes.gr μπορεί να σας καθοδηγήσει κατάλληλα σε οποιαδήποτε σχολή επιθυμείτε σε όλα τα στάδια της εργασίας.

  • Εύρεση βιβλιογραφίας σχετικής με το θέμα που έχετε διαλέξει για την εργασία σας .(πτυχιακής,διπλωματικής,εξαμήνου)
  • Δημιουργία κορμού της εργασίας
  • Υποστήριξη κατά την συγγραφή ,ανάλυση των δεδομένων και των συμπερασμάτων που προκύπτουν από την εργασία.
  • Παρουσίαση της εργασίας σας στο Power Point.
  • Αναλαμβάνουμε όλες τις διορθώσεις και τις βελτιώσεις της εργασίας σας που έχουμε αναλάβει
  • Έλεγχο λογοκλοπής του κειμένου της εργασίας.

Ο εκπαιδευτικός Όμιλος ptuxiakes.gr συνεργάζεται με καθηγητές οι οποίοι διαθέτουν μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους με μεγάλη εμπειρία στον χώρο .

Μπορούμε να υποστηρίξουμε την εκπόνηση εργασιών εξαμήνου για όλα τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στα τμήματα Α.Ε.Ι και Α.Τ.Ε.Ι ,κολέγια και Ανοικτά Πανεπιστήμια (ΕΑΠ & ΑΠΚΥ).

Πατήστε εδώ για δωρεάν κοστολόγηση