Εργασίες Matlab

Το MATLAB είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την μοντελοποίηση προβλημάτων. Είναι βασικό εργαλείο στις θετικές επιστήμες στην μηχανική αλλά και σε εφαρμογές με επιστημονικούς υπολογισμούς.

Μερικές από τις εφαρμογές του εργαλείου αυτού είναι 

1.Μοντελοποίηση μαθηματικών προβλημάτων (συνήθεις διαφορικές εξισώσεις, μερικές διαφορικές εξισώσεις, μοντελοποίηση σύγχρονων φυσικών προβλημάτων, αριθμητική ανάλυση κλπ.)

Η έμπειρη ομάδα του ptuxiakes.gr μπορεί να αναλάβει και τις ποιο απαιτητικές εργασίες  με το πιο μικρό κόστος για εσάς.