Οι Υπηρεσίες μας

Μεταπτυχιακές Διατριβές

Πτυχιακές Εργασίες

Διπλωματικές εργασίες

Μπορούμε να υποστηρίξουμε πλήρως την Μεταπτυχιακή σας διατριβή με έμπειρο και επιστημονικό προσωπικό.

Αναλαμβάνουμε να σας υποστηρίξουμε στην πτυχιακή σας εργασία με τα καλύτερα αποτελέσματα.

Το πανεπιστημιακό φροντιστήριο ptuxiakes.gr  μπορεί να σας καθοδηγήσει σωστά και με εξαιρετικά αποτελέσματα στην συγγραφή της Διπλωματικής σας εργασίας

statistikh analush

Εργασίες Εξαμήνου

Στατιστικές Αναλύσεις

Παρουσιάσεις PowerPoint

Μπορούμε να σας υποστηρίξουμε αποτελεσματικά στην συγγραφή της υποχρεωτικής η μη  της εργασίας εξαμήνου.

Το εξειδικευμένο ερευνητικό προσωπικό μας μπορεί να υποστηρίξει εργασίες που απαιτούν στατιστικές αναλύσεις  στο SPSS,Mini tab, γλωσσά R αλλά και εργασίες πάνω σε Matlab ή Mathematica.

Αναλαμβάνουμε στην παρουσίαση κάθε είδους εργασία σας στο PowerPoint.

Εκπόνηση πτυχιακών εργασιών

Η εκπόνηση πανεπιστημιακής εργασίας πολλές φορές είναι μια ιδιαίτερα απαιτητική και δύσκολη διαδικασία.Η απαίτηση ειδικά στην εκπόνηση διπλωματικής η μεταπτυχιακής εργασίας είναι ακόμα ποιο δύσκολη.Ο εκπαιδευτικός όμιλος ptuxiakes.gr υποστηρίζει ενεργά φοιτητές όλων των επιστημονικών πεδίων στην εκπόνηση των εργασιών του.Παρέχουμε τα κατάλληλα εργαλεία στην συγγραφή πτυχιακών εργασιών αλλά  άριστους και επαγγελματίες συνεργάτες όλων των επιστημονικών κλάδων ,έτοιμοι να σας υποστηρίξουν με άριστο αποτέλεσμα  και πάντα στις καλύτερες τιμές .