Ευρωπαϊκά Ανοικτά Πανεπιστήμια

Ευρωπαϊκά Ανοικτά Πανεπιστήμια

Οι σπουδές εξ αποστάσεως τον τελευταίο καιρό κερδίζουν την εμπιστοσύνη των πολιτών, γι’ αυτό και τα Ανοικτά Πανεπιστήμια στον κόσµο είναι εξαιρετικά δημοφιλή. Τα Ευρωπαϊκά Ανοικτά Πανεπιστήμια είναι μια καλή επιλογή

Στα Πανεπιστήμια αυτά, η εποπτεία, η παρακολούθηση, η επικοινωνία και η διδασκαλία, παρέχονται από απόσταση και επικεντρώνονται σε ένα ειδικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό υλικό (έντυπο, οπτικοακουστικό και ηλεκτρονικό-διαδικτυακό),

Η διαδικασία εισαγωγής, η µορφή διδασκαλίας, το πρόγραμμα σπουδών, οι υποχρεώσεις σπουδαστών και εκπαιδευτών, η συµµετοχή των φοιτητών στις δαπάνες των σπουδών διαφέρουν ανάλογα µε το κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα, γι’ αυτό και οι υποψήφιοι σπουδαστές πρέπει να εξετάσουν όλες τις παραμέτρους πριν από την τελική τους επιλογή.

Παρακάτω παραθέτουμε τα ποιο καλά Ευρωπαϊκά Ανοικτά Πανεπιστήμια.

Ελληνικό Πανεπιστήμιο

Είναι το 19ο ελληνικό ΑΕΙ, λειτουργεί ως ΝΠ∆∆ και είναι αυτοτελές και αυτοδιοικούµενο, µε έδρα στην Πάτρα. Παρέχει πιστοποίηση σπουδών σε πέντε διαφορετικά επίπεδα, από τη µεταδευτεροβάθµια επιµόρφωση έως το διδακτορικό δίπλωµα για ανθρωπιστικές, κοινωνικές, θετικές επιστήµες, τεχνολογίας και εφαρµοσµένων τεχνών (http://www.eap.gr/).

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Είναι το δεύτερο, κατά σειρά ίδρυσης, κρατικό πανεπιστηµιακό ίδρυµα της Κύπρου και το µόνο ΑΕΙ της χώρας αφιερωµένο αποκλειστικά στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Παρέχει βασικά και µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών (σε επίπεδο µάστερ και διδακτορικό), καθώς επίσης και εκπαιδευτικά/ επιµορφωτικά προγράµµατα σύντοµης διάρκειας για τις σχολές Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστηµών, Οικονοµικών Επιστηµών και ∆ιοίκησης, Θετικών και Εφαρµοσµένων Επιστηµών. Είναι ισότιµο µε όλα τα αναγνωρισµένα πανεπιστήµια του κόσµου (http://www.ouc.ac.cy/).

The Open University (UKOU) Μεγάλη Βρετανία

Το Ανοικτό Πανεπιστήµιο στην Αγγλία αποτελεί ανεξάρτητο και αυτόνοµο οργανισµό, αναγνωρισµένο από το αγγλικό κράτος, πρωτοπόρο παγκοσµίως στην παροχή ανοιχτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Απονέµει τίτλους σπουδών βασικού και µεταπτυχιακού επιπέδου, διπλώµατα συνεκτίµησης και προγράµµατα διά βίου επαγγελµατικής ανάπτυξης σε γνωστικά αντικείµενα όπως Τέχνες, Εκπαίδευση και Γλώσσα, Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια, Νοµική και ∆ίκαιο Επιχειρήσεων, Μαθηµατικά, Επιστήµη των Υπολογιστών και Τεχνολογία, Κοινωνικές Επιστήµες (http:// www.open.ac.uk/).

Fernuniversitat in Hagen Γερμανία

Αποτελεί τον µοναδικό δηµόσιο φορέα ανώτατης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στη Γερµανία. Προσφέρει τίτλους σπουδών σε βασικό, µεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο, ενώ διατηρεί πλήθος ερευνητικών προγραµµάτων στους τοµείς των Κοινωνικών Επιστηµών και του Πολιτισµού, των Μαθηµατικών και της Επιστήµης των Υπολογιστών, του ∆ικαίου και της ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων (http://www.fernunihagen.de/).

Open Universiteit

Πρόκειται για ένα ανεξάρτητο ινστιτούτο, χρηµατοδοτούµενο από την ολλανδική κυβέρνηση, για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε πανεπιστηµιακό επίπεδο, µε πλούσιες εκπαιδευτικές – ερευνητικές δραστηριότητες και συµµετοχή σε αντίστοιχα εθνικά και διεθνή δίκτυα συνεργασίας. Προσφέρει πλήρως διαπιστευµένα πτυχία ή προγράµµατα µάστερ σε ∆ίκαιο, ∆ιοίκηση, Επιστήµη Υπολογιστών, Περιβαλλοντικές Επιστήµες, Επιστήµες Μάθησης και Ψυχολογίας και δυνατότητες έµµισθης απασχόλησης (http://www.ou.nl/).

Universita Telematica Intarnazionale Uninettuno

Απονέµει ακαδηµαϊκούς τίτλους του πρώτου και δεύτερου επιπέδου: βαθµίδα L, ειδική βαθµίδα LS, δίπλωµα ειδίκευσης DS. Απονέµει επίσης µεταπτυχιακούς τίτλους πρώτου και δεύτερου επιπέδου για τα ευρύτερα γνωστικά αντικείµενα των Οικονοµικών, της Νοµικής, της Μηχανολογίας, της Φιλολογίας, της Ψυχολογίας και της Επιστήµης της Επικοινωνίας. Η φοίτηση υπόκειται σε κανόνες πληρωµής πανεπιστηµιακών διδάκτρων, όπως αυτοί ορίζονται, µεταξύ άλλων, στο Εκπαιδευτικό Συµφωνητικό, συµβόλαιο ενός χρόνου (http://www.uninettunouniversity.net/ portal/it/default.aspx).

Universidad Nacional De Education a Distancia

Το UNED µε έδρα την Μαδρίτη είναι επίσηµα αναγνωρισµένο Ανοιχτό Πανεπιστήµιο από το κράτος της Ισπανίας. Παρέχει τίτλους σπουδών σε βασικό, µεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο στα γνωστικά αντικείµενα των Τεχνών και Ανθρωπιστικών Επιστηµών, Περιβαλλοντικών, Φυσικών και Επιστηµών Υγείας, Κοινωνικών Επιστηµών και Νοµικής, Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Επιπλέον λειτουργεί προγράµµατα δια βίου εκπαίδευσης και θερινό σχολείο για διάφορες από τις παραπάνω περιοχές γνώσεις. http:// portal.uned.es/

Universitat Obert De Catalunya (OUC) Ισπανία

Εχει έδρα στη Βαρκελώνη και κέντρα στήριξης στην Καταλονία και την υπόλοιπη Ισπανία, στην Ανδόρα, στην Ιταλία και στη Λατινική Αµερική. Αποδίδει τίτλους σπουδών βασικού και µεταπτυχιακού επιπέδου σε περίπου 850 ειδικότητες: Μελέτες Τέχνης και Ανθρωπιστικές Επιστήµες, Μελέτες της Επιστήµης της Πληροφορίας και Επικοινωνιών, Μελέτες Επιστηµών Υγείας, Νοµικές και Πολιτικές Επιστήµες, Οικονοµικά και ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων, Επιστήµη Υπολογιστών και πάρα πολλά ακόµη προγράµµατα (http://www.uoc. edu/portal/english/).

Universidade Aberta (UAB) Πορτογαλία

Η έδρα του βρίσκεται στη Λισαβόνα, µε περιφερειακά κέντρα σε Κοΐµπρα και Πόρτο και κέντρα µελέτης σε όλη τη χώρα. Η διδασκαλία και η επιστηµονική έρευνα εστιάζουν στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήµες, στα µαθηµατικά και στις εφαρµοσµένες επιστήµες, τα οποία εξετάζονται µε τη χρήση εργαλείων εικονικής µάθησης και αποδίδουν τίτλους σπουδών σε βασικό, µεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο (http://www.uab.pt/).

Oscail DCU Distance Education Ιρλανδία

Είναι διαπιστευµένο από το Πανεπιστήµιο του ∆ουβλίνου, µε επιλογές βασικών σπουδών στον Ανθρωπισµό, στην Ιστορία και στις Τεχνολογίες Πληροφόρησης, και µεταπτυχιακών σπουδών στη ∆ιαχείριση Πληροφοριακών Συστηµάτων και συναφών αντικειµένων (https://www.dcu.ie/ oscail/index.shtml).

Zentrum Fuer Fernstudien Univeristaet Linz Αυστρία

Ανήκει στο Πανεπιστήµιο του Λιντζ και είναι πλήρως ενσωµατωµένο στη δοµή του εκπαιδευτικού συστήµατος της Αυστρίας. Αποδίδει τίτλους σπουδών σε βασικό, µεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο στους ευρύτερους τοµείς των Κοινωνικών Επιστηµών και του Πολιτισµού, των Μαθηµατικών και της Επιστήµης των Υπολογιστών, του ∆ικαίου και της ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων (http://www.esc.ac.at).

Universitate Fernstudien Schweisz Ελβετία

Προσφέρει εκπαίδευση για περίπου 20 προγράµµατα -απαλλαγµένα από αυστηρά χρονοδιαγράµµατα ολοκλήρωσης κύκλου σπουδών- βασικού και µεταπτυχιακού επιπέδου, καθώς και προγράµµατα διά βίου εκπαίδευσης στα αγγλικά και στα γαλλικά. Η πλειονότητα των προγραµµάτων διεξάγεται σε συνεργατικά εκπαιδευτικά σχήµατα µε άλλα πανεπιστήµια της Ευρώπης. Οι γνωστικές περιοχές που καλύπτει είναι: Ψυχολογία, Οικονοµικές Επιστήµες, Μαθηµατικά, Επικοινωνίες και Τεχνολογία Πληροφόρησης, Τέχνες (http://www.fernuni.ch/).

Centre National D’ Enseignement A’ Distance (CNED) Γαλλία

Το Εθνικό Κέντρο για την Εκπαίδευση από Απόσταση είναι ένας δηµόσιος φορέας του υπουργείου Παιδείας της Γαλλίας µε περίπου 500 προγράµµατα σπουδών για όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης (http://www. cned.fr/)

Σας Αρεσει το αρθρο?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Σχετικά Άρθρα

άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

Πώς βγάζω άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

Η ημέρα που θα αποκτήσεις το πτυχίο σου πλησιάζει και η ανυπομονησία για να βγεις στην αναζήτηση εργασίας και να ασκήσεις το επάγγελμα που σπούδασες είναι έντονη. Έχεις ονειρευτεί χιλιάδες φορές, από τότε που πρωτοεισήλθες στο πανεπιστήμιο, τη στιγμή που όλοι θα

Read More »
ΑΣΠΑΙΤΕ

Τι παρέχει η ΑΣΠΑΙΤΕ και τι είναι;

Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, γνωστή ως ΑΣΠΑΙΤΕ, αποτελεί έναν φωτεινό πύργο για την εκπαίδευση στην Ελλάδα. Με την ποικιλία προγραμμάτων σπουδών της, την πρακτική εμπειρία που προσφέρει και τη στοχευμένη υποστήριξη προς τους φοιτητές της, η ΑΣΠΑΙΤΕ διαδραματίζει έναν

Read More »
Διπλωματική εαπ

Διπλωματική Στο ΕΑΠ: Ο Πλήρης Οδηγός για την Επιτυχία

Table of Contents Εισαγωγή Η διπλωματική εργασία αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της ακαδημαϊκής πορείας και αποτελεί μια πρόκληση που αξίζει να αντιμετωπιστεί με σοβαρότητα και συνέπεια. Σε αυτό το άρθρο, θα εξετάσουμε τα βασικά βήματα και τις σημαντικές πτυχές που πρέπει να ληφθούν

Read More »
πτυχιακή στα αγγλικά

Γιατί να Γράψετε την Πτυχιακή Εργασία σας στα Αγγλικά.

Table of Contents Εισαγωγή Η συγγραφή μιας πτυχιακής εργασίας είναι μια σημαντική και πολύτιμη εμπειρία για κάθε φοιτητή. Κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών, η πτυχιακή εργασία αποτελεί συχνά το κύριο μέρος του ακαδημαϊκού προγράμματος και απαιτεί σημαντικό χρόνο, προσπάθεια και αφοσίωση.

Read More »
Διπλωματική

Τι είναι η διπλωματική εργασία & γιατί είναι σημαντική

Ένα από τα καθήκοντα των φοιτητών σε μια εκπαιδευτική ιδρυματική μονάδα είναι η σύνταξη της διπλωματικής εργασίας προ της ολοκλήρωσης του τελευταίου εξαμήνου των σπουδών τους. Ωστόσο, πολλοί πρωτοετείς φοιτητές δεν γνωρίζουν επαρκώς πληροφορίες σχετικά με αυτήν. Εάν ανήκεις σε αυτήν την

Read More »
skyscanner

Skyscanner

Γιατί να την επιλέξετε και τι είναι; Αν εξαντλήθηκες από το συνεχές ψάξιμο για προσιτά αεροπορικά εισιτήρια χωρίς αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να ανακαλύψεις έναν ευκολότερο τρόπο περιηγήσεων στον κόσμο των πτήσεων. Θέλεις να βρίσκεις ανέμελα τις καλύτερες προσφορές σε αεροπορικά εισιτήρια;

Read More »