ΑΠΚΥ ή ΕΑΠ;

ΑΠΚΥ ή ΕΑΠ

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.Εκ πρώτης όψης φαίνονται ίδια αλλά δεν είναι.Οι διαφορές τόσο στις σχολές και τα παρεχόμενα προγράμματα σπουδών όσο και σε διάφορα άλλα θέματα μεγάλες.Βέβαια σταθερός πυλώνας και στα 2 εκπαιδευτικά ιδρύματα η εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Στο παρόν άρθρο θα δούμε αναλυτικά τις βασικές διαφορές του ώστε να έχετε εναν πλήρη οδηγό για την τελική σας επιλογή.

Πράξη αναγνώρισης

Από τις σημαντικές διαφορές είναι ότι το ΕΑΠ αναγνωρίζεται αυτόματα στην Ελλάδα καθώς το ίδρυμα θεωρείται ισάξιο με τα υπόλοιπα Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας.Κάτι τέτιο δεν ισχύει για το ΑΠΚΥ καθώς με απόφαση του ΔΟΑΤΑΠ ,ναι μεν το ΑΠΚΥ αναγνωρίζεται ως ομοταγές προς τα Ελληνικά Πανεπιστήμια αλλά αυτό δεν αναιρεί την υποχρέωση  για πράξη αναγνώρισης ισοτιμίας  και αντιστοιχίας τίτλων σπουδών.Πρακτικά αυτό σημάινει οτι οι απόφοιτοι του ΑΠΚΥ πρέπει να αιτηθούν σε αναγνώριση των πτυχίων τους μέσω του ΔΟΑΤΑΠ.

Αριθμός προπτυχιακών προγραμμάτων

Από το ΑΠΚΥ προσφέρονται:

  •  Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό
  •   Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Το ΕΑΠ προσφέρει έξι (6) προπτυχιακά προγράμματα σπουδών

Από το ΕΑΠ προσφέρονται:

  • Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό
  • Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό
  • Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός
  • Διοίκηση Επιχειρήσεων
  •  Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες
  •  Πληροφορική

Αριθμός μεταπτυχιακών προγραμμάτων

από το ΑΠΚΥ προσφέρονται είκοσι ένα (21), εκ των οποίων τα τέσσερα (4) είναι στην αγγλική ενώ το ΕΑΠ  προσφέρει είκοσι έξι (26) μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, όλα στην ελληνική γλώσσα

Ορισμένα από τα προγράμματα είναι κοινά στα δυο πανεπιστήμια, όπως τα προγράμματα “Διοίκηση Επιχειρήσεων”, Διοίκηση Μονάδων Υγείας” , “Τραπεζική και Χρηματοοικονομική” και “Επιστήμες της Αγωγής” ενώ υπάρχουν και άλλα που σχετίζονται αρκετά μεταξύ τους όπως η “Εκπαίδευση Ενηλίκων” του ΕΑΠ με τη “Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” του ΑΠΚΥ και η “Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων” του ΕΑΠ με το πρόγραμμα “Πολιτιστική Πολιτική και Ανάπτυξη” του ΑΠΚΥ.

 

Τα προγράμματα σπουδών που προσφέρει το ΕΑΠ είναι:

·         Επιστήμες της Αγωγή Med

·         Εκπαίδευση Ενηλίκων MEd

·         Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας

·         Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας

·         Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας

·         Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία MA

·         Διοίκηση Επιχειρήσεων (MΒA)

·         Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)

·         Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)

·         Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)

·         Τραπεζική (ΤΡΑ)

·         Διασφάλιση Ποιότητας Msc

·         Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων MSc

·         Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής MSc

·         Διαχείριση Αποβλήτων MSc

·         Διαχείριση Τεχνικών Έργων MSc

·         Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές MSc

·         Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική MSc

·         Κατάλυση και Προστασία του Περιβάλλοντος MSc

·         Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά MSc

·         Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα MSc

·         Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών των Φυσικών Επιστημών MSc

·         Τεχνολογία Υλικού και Λογισμικού: Σχεδίαση και Ανάπτυξη Διάχυτων Συστημάτων Υπολογισμού MSc

·         Γραφικές Τέχνες – Πολυμέσα MA

·         Σχεδιασμός Φωτισμού

·         Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος

 

Τα μεταπτυχιακά που προσφέρει το ΑΠΚΥ είναι τα εξής:

Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλική

·         Business Administration (MBA)

·         Sustainable Energy Systems

·         International Hospitality and Tourism Management

·         Enterprise Risk Management

·         Cognitive Systems (Νέομεταπτυχιακό)

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

·         Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος

·         Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

·         Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

·         Τραπεζική και Χρηματοοικονομική

·         Διοίκηση Μονάδων Υγείας

·         Θεατρικές Σπουδές

·         Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

·         Επικοινωνία και Nέα Δημοσιογραφία

·         Επιστήμες της Αγωγής

·         Ποινική Δικαιοσύνη (Nέο μεταπτυχιακό)

·         Πολιτική Υγείας και Σχεδιασμός Υπηρεσιών Υγείας

·         Πολιτιστική Πολιτική και Ανάπτυξη

·         Κοινωνικά Πληροφοριακά Συστήματα

·         Διοίκηση, Τεχνολογία και Ποιότητα

·         Συστήματα Ασύρματης Επικοινωνίας

·         Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση

·         Εφαρμοσμένη Πληροφορική της Υγείας & Τηλεϊατρική

·         Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων

·         Διεθνή Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού

 

Διάρκεια Σπουδών

Τόσο στο ΕΑΠ όσο και στο ΑΠΚΥ ορίζεται ελάχιστη διάρκεια σπουδών ίση με τέσσερα (4) έτη για τα προπτυχιακά προγράμματα και δύο (2) έτη για τα μεταπτυχιακά.

 

Προϋποθέσεις εισαγωγής

Ελάχιστη προϋπόθεση και στα 2 ανοικτά πανεπιστήμια  για τις προπτυχιακές σπουδές ορίζεται το απολυτήριο λυκείου .Για τα μεταπτυχιακά είναι απαραίτητη ο πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών.Η επιλογή των φοιτητών γίνεται με κλήρωση.

 

Δίδακτρα

Από το 2015 έχει γίνει μια μείωση των διδάκτρων για κάθε τμήμα

Προπτυχιακά: 500 ευρώ x12 θεματικές ενότητες = 6.000 ευρώ.

Μεταπτυχιακά: 650 ευρώ x5 θεματικές ενότητες=  3.250 ευρώ.

 

Στο ΑΠΚΥ οι οικονομικές απαιτήσεις είναι υψηλότερες αν και υπήρξε μείωση 10% σύμφωνα με τη διοίκηση του πανεπιστημίου.

Εφαρμοσμένη Πληροφορική της Υγείας & Τηλεϊατρική 8.640 ευρώ

International Hospitality and Tourism Management- 5400 ευρώ

EnterpriseRiskManagement- 5400 ευρώ

Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης- 6.480 ευρώ

Διοίκηση Επιχειρήσεων MBA- 7.875 ευρώ

Τραπεζική και Χρηματοοικονομική- 7.875 ευρώ

Sustainable Energy Systems-5400 ευρώ

 

Υποτροφίες

Στο ΕΑΠ  σε κάθε ακαδημαϊκό έτος χορηγεί υποτροφίες αριστείας τόσο στα προπτυχιακά προγράμματα αλλά και στα μεταπτυχιακά  όπως υποτροφίες μερικής ή ολικής απαλλαγής των φοιτητών από τα δίδακτρα.Τα κριτήρια επιλογής φοιτητών για υποτροφίες είναι οικονομικά,κοινωνικά αλλά και ακαδημαϊκά.

Το ΑΠΚΥ  κάνει μείωση διδάκτρων των μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδαστών που έχουν από 3 παιδιά και άνω.

Οι σπουδαστές με 3 παιδιά έχουν έκπτωση 20%

Οι σπουδαστές με 4 παιδιά έχουν έκπτωση 40% 

Οι σπουδαστές με 5 παιδιά έχουν έκπτωση 60%

Οι σπουδαστές με 6 παιδιά και άνω δεν καταβάλλουν δίδακτρα.

Οι εκπτώσεις δεν ισχύουν για τις προπτυχιακές σπουδές.

 

 

Σας Αρεσει το αρθρο?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Σχετικά Άρθρα

άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

Πώς βγάζω άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

Η ημέρα που θα αποκτήσεις το πτυχίο σου πλησιάζει και η ανυπομονησία για να βγεις στην αναζήτηση εργασίας και να ασκήσεις το επάγγελμα που σπούδασες είναι έντονη. Έχεις ονειρευτεί χιλιάδες φορές, από τότε που πρωτοεισήλθες στο πανεπιστήμιο, τη στιγμή που όλοι θα

Read More »
ΑΣΠΑΙΤΕ

Τι παρέχει η ΑΣΠΑΙΤΕ και τι είναι;

Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, γνωστή ως ΑΣΠΑΙΤΕ, αποτελεί έναν φωτεινό πύργο για την εκπαίδευση στην Ελλάδα. Με την ποικιλία προγραμμάτων σπουδών της, την πρακτική εμπειρία που προσφέρει και τη στοχευμένη υποστήριξη προς τους φοιτητές της, η ΑΣΠΑΙΤΕ διαδραματίζει έναν

Read More »
Διπλωματική εαπ

Διπλωματική Στο ΕΑΠ: Ο Πλήρης Οδηγός για την Επιτυχία

Table of Contents Εισαγωγή Η διπλωματική εργασία αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της ακαδημαϊκής πορείας και αποτελεί μια πρόκληση που αξίζει να αντιμετωπιστεί με σοβαρότητα και συνέπεια. Σε αυτό το άρθρο, θα εξετάσουμε τα βασικά βήματα και τις σημαντικές πτυχές που πρέπει να ληφθούν

Read More »
πτυχιακή στα αγγλικά

Γιατί να Γράψετε την Πτυχιακή Εργασία σας στα Αγγλικά.

Table of Contents Εισαγωγή Η συγγραφή μιας πτυχιακής εργασίας είναι μια σημαντική και πολύτιμη εμπειρία για κάθε φοιτητή. Κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών, η πτυχιακή εργασία αποτελεί συχνά το κύριο μέρος του ακαδημαϊκού προγράμματος και απαιτεί σημαντικό χρόνο, προσπάθεια και αφοσίωση.

Read More »
Διπλωματική

Τι είναι η διπλωματική εργασία & γιατί είναι σημαντική

Ένα από τα καθήκοντα των φοιτητών σε μια εκπαιδευτική ιδρυματική μονάδα είναι η σύνταξη της διπλωματικής εργασίας προ της ολοκλήρωσης του τελευταίου εξαμήνου των σπουδών τους. Ωστόσο, πολλοί πρωτοετείς φοιτητές δεν γνωρίζουν επαρκώς πληροφορίες σχετικά με αυτήν. Εάν ανήκεις σε αυτήν την

Read More »
skyscanner

Skyscanner

Γιατί να την επιλέξετε και τι είναι; Αν εξαντλήθηκες από το συνεχές ψάξιμο για προσιτά αεροπορικά εισιτήρια χωρίς αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να ανακαλύψεις έναν ευκολότερο τρόπο περιηγήσεων στον κόσμο των πτήσεων. Θέλεις να βρίσκεις ανέμελα τις καλύτερες προσφορές σε αεροπορικά εισιτήρια;

Read More »